Evaluarea bunurilor mobile si imobile

Evaluarea bunurilor se dovedeste a fi necesara pentru reevaluarea activelor, realizarea unor proiecte de constructie sau reconstructie a obiectelor, pentru creditarea cu gajarea obiectelor, pentru darea in exploatare a constructiilor neautorizate sau pentru adoptarea unor decizii administrative si investitionale.

Evaluarea unei afaceri este necesara pentru a lua unele decizii obiective in cazul tranzactionarii activelor intreprinderilor in cadrul unor operatiuni tip lichidari, fuziuni sau cesiuni, majorari de capital sau pentru compararea valorii unei anumite afaceri cu valoarea altor afaceri existente pe piata.

Evaluarea consta in exprimarea valorica a proceselor, mijloacelor, fondurilor si rezultatelor financiare al unei firme sau intreprinderi. Din punct de vedere cronologic, evaluarea precede inregistrarea in contabilitate a operatiilor economice. Cu alte cuvinte, evaluarea este cea care determina suma.

Evaluarea imobiliara este o opinie, o analiza, o concluzie referitoare la calitatea, natura sau utilitatea unor anumite aspecte sau interese, ale unei anumite proprietati imobiliare, exprimata de o persoana impartiala. Ctiteriile pe baza carora se va ajunge la evaluarea si analiza unui bun mobil sau imobil sunt urmatoarele: precizia, adecvarea, cantitatea de informatii. Opinia evaluatorului este de fapt perceptia lui referitor la cel mai probabil pret in cadrul unei tranzactii obiective.

Care sunt obiectele evaluate?

 • Casele de locuit individuale;
 • Apartamentele;
 • Utilajele;
 • Bunurile immobile comerciale;
 • Terenurile agricole sau terenurile destinate constructiei;
 • Constructiile nefinisate;

Cum se evalueaza o afacere?

 • Abordarea prin comparatie;
 • Abordarea pe baza de venit;
 • Abordarea pe baza de active;

 

Cum putem comanda o evaluare

In momentul comandarii unei evaluari beneficiarul serviciilor de evaluare va oferi informatii cat mai detaliate cu privire la obiectul care este supus evaluarii (suprafata, amplasare) si va indica scopul evaluarii. Evaluatorul autorizat va determina si va prezenta pretul serviciilor dar si termenul de executare al evaluarii.

Dupa comandarea serviciilor de evaluare, urmatoarea etapa consta in incheierea contractului de prestare a serviciilor evaluate. Beneficiarul serviciilor va prezenta copiile documentelor solicitate, esentiale in procesul de evaluare, necesare incheierii contractului. Evaluatorul autorizat se va ocupa cu incheierea contractului si cu iesirea la obiect.

Ultima etapa consta in executarea si predarea raportului de evaluare. Beneficiarul va semna actul de primire-predare al lucrarilor si va achita serviciile prestate in timp ce evaluatorul autorizat va preda raportul de evaluare si va semna actul de primire-predare al lucrarilor.

Evaluarea valorii reale este absolut necesara in urmatoarele cazuri:

 • Ipoteca;
 • Expropiere;
 • Privatizare;
 • Estimarea pierderilor in cazul imobilelor asigurate;
 • Calcularea impozitului pe un imobil mostenit sau donat;
 • Reglarea relatiilor materiale in cazul unui divort

Va recomandam expert evaluator Fulga Liviu, Slatina РOlt

No related content found.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation

Hide me
Sign up! Veti fi la curent cu informatii utile oricarui freelancer.
Name: E-Mail:
Show me
Web Analytics